XV Jurgio Lebedžio skaitymai

LLTI kviečia dalyvauti Jurgio Lebedžio skaitymų, skirtų senosios Lietuvos literatūros tyrimams, 2015 metų konferencijoje. Šiemet ji dedikuojama Mikalojaus Radvilos Juodojo 500-osioms gimimo metinėms. Konferencijai pasirinkta platesnė tema aprėpia klausimus, susijusius tiek su pačiu Radvila Juoduoju, tiek su Radvilų gimine, tiek su visa Lietuvos diduomene.

Mokslinė konferencija

DIDIKAI IR SENOJI LIETUVOS RAŠTIJA

XV Jurgio Lebedžio skaitymai

2015 m. birželio 17 d.

Konferencijoje kviečiama aptarti įvairias temas: didikai – panegirinių bei kitų literatūros kūrinių herojai; didikai – tekstų autoriai; didikai – mecenatai ir jų klientų kūryba; mecenatystė; kultūriniai didikų ryšiai su Lietuvos valdovais ir Europos valdovų dvarais, su Lietuvos kanceliarija ir kitais LDK kultūros židiniais; didikų korespondencija; didikai ir poleminė literatūra; didikai ir bajorija, kultūrinės plotmės didikų santykiai su kitais luomais ir etninėmis grupėmis.

Konferencijos vieta: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Antakalnio g. 6, Vilnius.

Konferencijos kalba: lietuvių (galimi pranešimai ir anglų, lenkų, rusų kalbomis).

Pranešimų pagrindu parengti straipsniai bus spausdinami mokslo žurnale Senoji Lietuvos literatūra. Juos ketinama publikuoti šių, 2015, metų antrajame numeryje, todėl straipsnius bus prašoma pateikti iš karto po vasaros, iki rugsėjo mėn. 20 d.

 Mokslinė konferencija

 DIDIKAI IR SENOJI LIETUVOS RAŠTIJA

XV Jurgio Lebedžio skaitymai

 skiriami Mikalojaus Radvilos Juodojo 500-osioms gimimo metinėms

 2015 m. birželio 17 d.

  PROGRAMA / atsisiųsti

Konferencija vyks Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, Antakalnio g. 6

 9.30–10.00            Dalyvių registracija

10.00–10.20          Sveikinimai

Mintautas Čiurinskas (LLTI) įvadinis žodis Didikai LDK biografiniuose kūriniuose

10.20–10.45          Darius Kuolys (LLTI, VU) Tėvynės tėvų vaizdinys LDK raštijoje

10.45–11.10          Liucija Citavičiūtė (LLTI) Prūsijos valdovai ir lietuvių raštija XVI–XVIII a.

11.10–11.35          Kateryna Kyryčenko (Ukrainos MA Ukrainos istorijos institutas, Kijevas) История создания текста и источники Волынской краткой летописи (Voluinės trumpojo metraščio šaltiniai ir jo teksto sukūrimo istorija)

                               Diskusija

12–12.20               Kavos pertrauka

12.20–12.45          Dalia Dilytė (LLTI) Aloyzo Lipomano ir Mikalojaus Radvilos Juodojo laiškų stilistikos bruožai

12.45–13.10    Eglė Patiejūnienė (LLTI) Trys literatūriniai Kristupo Radvilos Perkūno portretai

13.10–13.35    Toma Zarankaitė (VU) Didieji medžiokliai Radvilos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: pareigūnai ar geriausi valdovo draugai?

                                                            Diskusija

14.00–15.00          Pietų pertrauka

15.00–15.25        Jolita Liškevičienė (VDA, Dailėtyros, meninių tyrimų ir sklaidos institutas) Didiko Mikalojaus Kristupo Chaleckio „literatūrinis“ palikimas

15.25–15.50   Viktorija Vaitkevičiūtė (VUB, LNMMB) Valdovo paveikslas Baroko pamoksluose: Zigmantas ir Vladislovas Vazos

15.50–16.15         Živilė Nedzinskaitė (LLTI) Didikų šlovinimo modeliai XVIII a. retorikose

16.15–16.40  Asta Vaškelienė (LLTI) Si mihi tot vires, Auguste, Camoena dedisset…:Stanislovas Augustas Poniatovskis Lietuvos lotyniškojoje proginėje poezijoje

                             Baigiamosios diskusijos

Šaltinis čia

Atsakyti