Zita Nauckūnaitė. Kalbos didaktika: kalbos ugdymo paradigmų kaita ir kalbos mokymo/si logika

Bet kurio dalyko didaktikos, kuri nurodo, ko mokyti, kaip mokyti ir kada mokyti, šaltiniai yra trys: mokomasis dalykas (jo logika, dėsningumai, specifika), bendroji didaktika ir pedagoginė psichologija. Šiame straipsnyje daugiau orientuosimės į pirmąjį dėmenį – apžvelgsime, kokią įtaką kalbos didaktikai turi kalbos mokslas (lingvistika).
Svetainės skaitytojams siūlome dr. Zitos Nauckūnaitės straipsnį, parengtą pagal pranešimą, skaitytą Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų lituanistų konferencijoje „Lituanistika – gyvas mokslas. Nauji tekstai – naujos jungtys – nauji būdai“.
Konferencija vyko Palangoje 2015 m. lapkričio 13-14 d.

Z. Nauckūnaitė. Kalbos didaktika

Atsakyti