Kviečiame dalyvauti konferencijoje „Vaikų literatūros takais takeliais…“

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija organizuoja nacionalinę mokslinę konferenciją, skirtą Profesoriaus Vinco Aurylos 95-mečiui paminėti.
Konferencijoje kviečiami dalyvauti Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojai, bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, mokslo įstaigų ir bibliotekų darbuotojai bei kiti asmenys, norintys pasidalinti mintimis apie  profesorių Vincą Aurylą bei jo nuveiktus darbus ar aptarti vaikų ir jaunimo literatūros, egzodo vaikų literatūros, skaitymo ir mokymo klausimus, literatūros didaktikos  problemas ir idėjas filologinių, edukacinių, dalykų didaktikos aktualijų  bei inovacijų kontekste.

Konferencijos pranešimų kryptys

  • Vincas Auryla: prisiminimų sūkuryje
  • Vaikų ir jaunimo literatūra: istorija ir dabartis
  • Vaikų literatūros problematika, aktualijos, sklaida
  • Lietuvių egzodo vaikų ir jaunimo literatūra: recepcija egzilyje ir Lietuvoje
  • Vaikų literatūros skaitymo klausimai
  • Literatūros didaktika: tradicijos ir inovacijos

 

Pranešimų trukmė 15 min., 5 min. skiriamos diskusiniams klausimams.

Dalyvių  anketas ir pranešimų santraukas (iki 800 spaudos ženklų) prašome atsiųsti iki lapkričio 26 d. elektroninio pašto adresu loreta.udriene@vdu.lt

 Nacionalinė mokslinė konferencija-Anketa

Konferencijos organizacinio komiteto pirmininkė

                                                                           doc. dr. Loreta Udrienė

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija

T. Ševčenkos g. 31, LT-03111 Vilnius

Tel. (8 5) 233 05 20

                                                                                                  El. p. loreta.udriene@vdu.lt