Seminaro „Puoselėjame lietuvybę: pilietiškumas, kūrybiškumas, tautinės savimonės išsaugojimas“ medžiaga

Pateikiame regioninio užsienio šalių lituanistinių mokyklų mokytojų seminaro „Puoselėjame lietuvybę: pilietiškumas, kūrybiškumas,  tautinės savimonės išsaugojimas“, vykusio   2016 m. lapkričio 7-9 d. Vilniuje,  medžiagą:
1. Pilietinio ugdymo galimybės bendrojo ugdymo mokykloje

2.      Veiklos 6–9 metų amžiaus grupei

Pilietinio ugdymo galimybės bendrojo ugdymo mokykloje

Veikla. Stebuklingos istorijos kūrimas

Veikla. Kelias namo