LEU LF kviečia į V nacionalinę moksleivių ir studentų konferenciją

LEU Lituanistikos fakultetas rengia  studentų ir moksleivių konferenciją.
Šiemet tai jau 5-oji konferencija, kuri bus skirta poeto Henriko Radausko 105-osioms gimimo metinėms paminėti.
Plačiau…

VDU kviečia į Jaunojo etnologo akademiją

Vytauto Didžiojo universiteto Kultūrų studijų ir etnologijos katedra 10-12 klasių mokinius kviečia į Jaunojo etnologo akademiją.
Plačiau…

Būsimieji mokslininkai – beraščiai?

Svarbu išmanyti tik savo profesinę sritį, o raštingumas – nė motais? Panašu, kad taip. Valstybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK) perskaitė magistrų baigiamuosius darbus, daktarų disertacijas ir buvo priblokšta. Taisyklinga kalba būsimosioms mokslo pažiboms – vargiai įveikiamas dalykas. Nerūpi raštingumas ir jų baigiamuosius darbus vertinantiems dėstytojams. Jie raitė aukščiausius balus net tiems magistrantams, kurių darbuose akis bado šiurkščios klaidos. Kai kuriuose darbuose tikrintojai dešimtyje puslapių suskaičiavo net 60 klaidų.
Plačiau…

Tarpdalykinė konferencija „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Vilniuje“

2015 m. balandžio 23-24 dienomis rengiama tarpdalykinė konferencija „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis  Vilniuje“, kuri vyks Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, Vilnius, Antakalnio g. 6.
Plačiau…

LUGIS – švietimo modelis lituanistiniam ugdymui

Projekto „Lituanistinis modelis“ organizatoriai kviečia pasaulio lietuvius naudotis naujai sukurtu ir didelio susidomėjimo sulaukusiu virtualiu įrankiu, skirtu lituanistiniam švietimui. Šis įrankis  ne tik gali palengvinti pedagogų darbą, bet yra aktualus ir užsienyje gyvenančioms šeimoms, kurios gali naudotis tinklalapyje pateikta mokymosi medžiaga.
Plačiau…

Nacionalinis diktantas vyks vasario 21 dieną

Nacionalinis diktantas vėl kviečia visus lietuvių kalbos mylėtojus pasitikrinti žinias.
Plačiau…

V. Kontrimas: Kiekvienas mokytojas turi būti ir aktoriumi

„Aš norėčiau pasiūlyti, kad ruošiant pedagogus būtų žengtas didelis žingsnis į priekį, o retorika ir viešasis kalbėjimas būtų įvestas kaip vienas pagrindinių dalykų. Šiuo metu studentai turi galimybę klausyti tokių paskaitų, tačiau ir patys sako, kad to jiems nepakanka. Pedagogas be perstojo dirba su auditorija, net direktoriai, vedantys susirinkimus, tai daro kartą ar du per savaitę, o pedagogas – kasdien. Tiek, kiek turi kontaktinių valandų. Mokytojas turi būti viešojo kalbėjimo genijus. Jis turi mokėti gerai pristatyti, kalbėti ir manipuliuoti balsu, gestikuliuoti, sukurti 3D ir 4D skaidres tiesiog iš savo gestų. Toks yra ateities mokytojas“, – tikina Vytautas Kontrimas.
Plačiau…

Netektis. Alfonsas Nyka-Niliūnas (1919 07 15 – 2015 01 20)

A.Nyka-Niliūnas-1998m

Sausio 20 d. Baltimorėje (JAV) savo namuose mirė vienas žymiausių  lietuvių poetų Alfonsas Nyka-Niliūnas.
Plačiau…

Skelbiamas etnokultūrinis projektas „Mūsų lobynai“

E

Projektas jungia dvejas jau ne pirmus metus vykstančias varžytuves „Atverk tautos lobynų gelmes“ ir „Tarmių lobynai“. Projekte kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų mokiniai ir mokytojai.
Plačiau…

Strateginiai švietimo tikslai bus įgyvendinami pasitelkus ES paramą

Kokybiškas švietimas ir inovatyvus mokslas  – šiems prioritetams įgyvendinti bus skiriamos naujojo ES paramos periodo 2014-2020 m. lėšos švietimui ir mokslui.  Beveik 1 mlrd. eurų investicijos teks visai sistemai: nuo vaikų darželių iki mokslo centrų.
Plačiau…