VDU moksleivius kviečia į Jaunojo etnologo akademiją

Vytauto Didžiojo universiteto Kultūrų studijų ir etnologijos katedra 10-12 klasių mokinius kviečia į Jaunojo etnologo akademiją.
Plačiau…

LKI ir Lituanistų sambūrio projektas

Lituanistų sambūris kviečia visus lituanistus mokytojus, nepriklausomai nuo to, ar jie yra Sambūrio nariai ar ne, dėstančius 5–12 klasėse, lietuviškose ir nelietuviškose mokyklose, pratęsti gražią mokslininkų ir mokytojų bendradarbiavimo tradiciją ir dalyvauti Lituanistų sambūrio  ir Lietuvių kalbos instituto mokslininkų projekte „Moderniosios lietuvių kalbos leksikos pokyčių integracija į mokymo turinį ir mokytojų dalykinių kompetencijų ugdymas“.
Plačiau…

Lietuvos bankas išleis kolekcinę monetą, skirtą literatūrai

Birželio 11 d., ketvirtadienį, Lietuvos bankas į apyvartą išleidžia 5 eurų kolekcinę sidabro monetą, skirtą literatūrai (iš serijos „Lietuvos kultūra”).
Plačiau…

Netektis. Dalia Sruogaitė (1925 03 22 – 2015 06 03)

Šiandien, birželio 3-iąją, Vilniuje mirė Dalia Sruogaitė (1925-2015) – lietuvių išeivijos kultūrinio gyvenimo organizatorė, režisierė, rašytojo Balio Sruogos duktė.
Plačiau…

Birželio 1 d. vyko privalomas lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą laikyti registravosi 21095 kandidatai. Egzaminas  vyko 191 Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtuose centruose. Mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą registravosi laikyti 14977 kandidatai.
Plačiau…

Mokytoja ekspertė apie egzaminą: „Neišduok savęs dėl pažymio“

Pašnekesys su Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja eksperte Dainora Eigminiene – ne vien apie egzaminą: pats lietuvių kalbos ir literatūros dalykas jau savaime aprėpia platų pokalbio temų lauką – apie baimę, apie atsakomybę, apie tai, kas per egzaminą iš tikro svarbu, ir kodėl nereikėtų meluoti nei sau, nei kitiems.
Plačiau…

Kviečiame į Santaros-Šviesos suvažiavimą

santara_sviesa

2015 m. birželio 26-28 d. vyks Santaros-Šviesos suvažiavimas.
Plačiau…

Viktorija Daujotytė. Romualdas Granauskas – mokytojams

Baigiantis mokslo metams, aktualu įsiklausyti į rašytojo Romualdo Granausko mintis apie mokytojus, mokyklą.
Rašytojo, ragavusio mokytojo rupios duonos, požiūrį aptaria  profesorė Viktorija Daujotytė – Pakerienė, nenuilstanti mokyklos (ir lituanistikos mokykloje) situacijos stebėtoja.
Plačiau…

Informacija apie lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino vykdymą

2015 metų birželio 1 dieną vyks privalomas lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas.
Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą laikyti registravosi 21095 kandidatai. Egzaminas bus vykdomas 191 Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtuose centruose. Mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą registravosi laikyti 14977 kandidatai.
Plačiau…

Lituanistų ir istorikų forumas „Lietuvą kūrusios ir tebekuriančios asmenybės“

2015 m. gegužės 15–16 d. Burbiškio dvare (Burbiškio kaimas, Pakalniškių sen., Radviliškio rajonas) vyko jau tradiciniu tampantis Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų lituanistų ir istorikų forumas „Lietuvą kūrusios ir tebekuriančios asmenybės“. Forumo tikslas – aktualizuoti Lietuvos istorinių asmenybių įtaką Lietuvos politiniam ir kultūriniam gyvenimui, jų idėjų gyvybingumą ir tęstinumą, aptarti, kuo svarbus istorinių asmenybių įtraukimas į istorijos ir literatūros mokymą, pasidalyti naujausiais lituanistikos (istorijos, literatūros, kultūros istorijos) tyrimais ir įžvalgomis, telkti lietuvių kalbos ir istorijos mokytojų bei akademinę bendruomenę.
Plačiau…